SağŸlık, mühendislik ve fen bilimlerini aynı çatı altında barındıran Hacettepe ֜niversitesi, Türkiyede ve dünyadaki bir çok üniversite gibi “Nanoteknoloji ve Nanotıp” alanında söz sahibi olmak ve uluslararası rekabet gücünü artırmak için bir taraftan bilimsel çalışŸmalarını sürdürürken diğŸer taraftan lisansüstü eğŸitim programları açarak bu alanda genç ve deneyimli bireyler yetişŸtirmeyi hedeflemektedir.
Duyurular

Nanoteknoloji ve Nanotıp ABD 2019-2020 Güz dönemi ders programı ektedir. Anabilim dalımız öğŸrencilerine önemle duyurulur..
8 Ekim 2019

Anabilim Dalımız ögrencilerinden Bengi Uysaler'in "Organik Modifiye Montmorilonit (Org-MMT) ve GümüşŸ İçeren Fonksiyonel Anhidrit Kopolimer-Kil Nanokompozitlerin Hazırlanması" başŸlıklı Yüksek Lisans tez savunması 20 Eylül Cuma günü saat 10:00'da Kimya Bölümü Mualla Ataman Seminer Salonu'nda yapılacaktır. önemle duyurulur.
11 Eylül 2019

Anabilim Dalımız ögrencilerinden Esin Gül'ün 'Elektrokaplama Yöntemi ile Elde Edilen Metal Oksitlerin Memristif ve Yapısal özellikleri" başŸlıklı Yüksek Lisans tez savunması 12 Eylül PerşŸembe günü saat 14:00'de Elektrik Elektronik Müh. Toplantı Salonu 1'de yapılacaktır. önemle duyurulur.
6 Eylül 2019

Anabilim Dalımız Yüksek Lisans ve Doktora ögrencilerinin Seminer Dersleri Sunumları 20 Haziran 2019 PerşŸembe günü Fizik MühendisliğŸi Bölümü Seminer Salonu'nda ekteki programda bulunan saatlerde gerçekleşŸecektir. Tüm öğŸrenci ve öğŸretim ֜yelerimizin sunumlara katılımı rica olunur. önemle duyurulur.
14 Haziran 2019

Anabilim Dalımız ögrencilerinden Gülce TaşŸkor önel'in ''Bazı Non-Steroidal Anti-İnflamatuar İlaçların Yeni Türevlerinin Sentezi ve Bunların Nanosistemler ile DeğŸerlendirilmesi" başŸlıklı Doktora tez savunması 13 Haziran PerşŸembe günü saat 13:30'da Eczacılık Fakültesi Temel Eczacılık Bilimleri (Kat: -1) Seminer Salonu'nda yapılacaktır. önemle duyurulur.
12 Haziran 2019

Anabilim Dalımız ögrencilerinden Gözde Ultav'ın ''İçi boşŸluklu gözenekli silika nanopartiküllerin ilaç taşŸıyıcı sistem olarak hazırlanması ve incelenmesi" başŸlıklı Doktora tez savunması 26 Haziran ևarşŸamba günü saat 10:00'da Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji ABD (Kat:3) Seminer Salonu'nda yapılacaktır. önemle duyurulur.
11 Haziran 2019

Anabilim Dalımız ögrencilerinden Fırat şžakar'ın ''Siklodekstrin Nanopartiküllerinin HEPG-2 KaraciğŸer Kanseri Hücre Hattı ֜zerindeki Etkisinin Proteomik ևalışŸmalarla İncelenmesi" başŸlıklı Doktora tez savunması 11 Haziran Salı günü saat 14:00'de Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya Anabilim Dalı Seminer Salonu'nda yapılacaktır. önemle duyurulur.
30 Mayıs 2019

1-3 Temmuz 2019 İlaç AraşŸtırmacıları ve Uygulayıcıları DerneğŸi (İLARUD) ve İnönü ֜niversitesi Eczacılık Fakültesi tarafından İnönü ֜niversitesi Eczacılık Fakültesi ev sahipliğŸinde gerçekleşŸtirilecek olan “International Multidisciplinary Symposium on Drug Research & Development (DRD 2019)” toplantısı ile ilgili ayrıntılı bilgiye ekteki dokümandan ve web sitesinden ulaşŸabilirsiniz. Sempozyuma katılmak isteyen araşŸtırmacılarımıza önemle duyurulur.
22 Mart 2019

Nanoteknoloji ve Nanotıp ABD 2018-2019 Bahar dönemi ders programı ektedir. Anabilim dalımız öğŸrencilerine önemle duyurulur..
15 şžubat 2019

Anabilim Dalımız ögrencilerinden ֜lkü BozoğŸlu'nun ''KEMİK DOKUSUNUN REJENERASYONUNDA H֜CRE TABAKALARININ FARKLI UYGULAMALARI" başŸlıklı Doktora tez savunması 29 Kasım PerşŸembe günü saat 10:00'da Kimya MühendisliğŸi Seminer Salonu'nda yapılacaktır. önemle duyurulur.
26 Kasım 2018

Nanoteknoloji ve Nanotıp ABD 2018-2019 Güz dönemi Beytepe Kampüsünde yapılacak dersler (ek) ve Sıhhıye Kampüsünde yapılacak dersleri de içeren genel ders programları ektedir. Program taslak niteliğŸinde olup dersin sorumlu öğŸretim üyesi tarafından değŸişŸiklikler yapılabilecektir. Ayrıca Nanoteknoloji ve Nanotıpta İlerlemeler II dersini almak isteyenler eğŸer program kayıt sayfasında dersi görüntüleyemiyorlarsa ekle sil haftasında alabileceklerdir.  Anabilim dalımız öğŸrencilerine önemle duyurulur.
4 Ekim 2018

Anabilim Dalımız ögrencilerinden Burçin öZևELİK'in ''The Role of Glutathione-S-Transferase (GST) in Epithelial Mesenchymal Transition (EMT) Model of Colorectal Cancer and the Enhancement of Adjuvant Therapy Efficiency by Targeting GST Inhibitor" başŸlıklı Doktora tez savunması 23 Ekim Salı günü saat 10:00'da Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji ABD Seminer Salonu'nda yapılacaktır. önemle duyurulur.
27 Eylül 2018

100/2000 YöK Doktora Bursu sınavı 14 Eylül 2018 saat 10:00'da Fen Bilimleri Enstitüsü Toplantı Salonunda yapılacaktır. BaşŸvuru koşŸulları ile ilgili detaylı bilgiye adresinden ulaşŸılabilir. önemle duyurulur.
3 Eylül 2018

Anabilim Dalımız ögrencilerinden Aslı Kara'nın ''Nanoboyutlu Polimerik Miseller Sistemler ile Gen Tedavisine Yönelik YaklaşŸımlar" başŸlıklı Doktora tez savunması 3 Eylül Pazatesi günü saat 14:00'de Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji ABD Seminer Salonu'nda yapılacaktır. önemle duyurulur.
10 AğŸustos 2018

Anabilim Dalımız ögrencilerinden Melike özkaya Türkmen'in ''ARSENİK BASKILANMIşž MANYETİK NANOPARTİK֜LLERİN TASARIMI VE ևEVRE SULARINDAN ARSENİK UZAKLAşžTIRILMASINDA KULLANIMI" başŸlıklı Doktora tez savunması 14 AğŸustos Salı günü saat 10:00'da Kimya Bölümü Mualla Ataman Seminer Salonu'nda yapılacaktır. önemle duyurulur.
10 AğŸustos 2018

Anabilim dalı Yüksek Lisans ve Doktora programlarına Sözlü GirişŸ Sınavı Mülakatları 4 Temmuz 2018 ÇarşŸamba günü saat 10:00'da Nanoteknoloji ve Nanotıp ABD'da (Eski KOSGEB binası 3. kat) yapılacaktır. Adaylar yalnızca sözlü sınava tabi olup yazılı sınav yapılmayacaktır. önemle duyurulur.
2 Temmuz 2018

Haberler

Anabilim dalımız 2013-2014 Güz dönemi ders programı ektedir.
7 Kasım 2013

Erasmus Staj hareketliliğŸi 2.BaşŸvuru Dönemi Seçim Takvimi AB ofisinin web sayfasında yayınlanmışŸtır. Bu döneme başŸvuru yapacak öğŸrencilerimiz 2013-2014 akademik yılı Bahar ve Yaz dönemlerinde staj hareketliliğŸi faaliyetinden faydalanabilirler. Seçim takvimini ekte bulabilirsiniz. Detaylı bilgi için Yrd. Doç. Dr. Memed Duman ile iletişŸime geçiniz.
7 Kasım 2013

Etkinlikler

Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına GirişŸ Sınavı
(Kimya Müh. Toplantı Salonu)
09 Temmuz 2014 Saat: 09:00

Hacettepe ֜niversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Nanoteknoloji ve Nanotıp Anabilim Dalı
06800 Beytepe Ankara