Sağlık, mühendislik ve fen bilimlerini aynı çatı altında barındıran Hacettepe Üniversitesi, Türkiyede ve dünyadaki bir çok üniversite gibi “Nanoteknoloji ve Nanotıp” alanında söz sahibi olmak ve uluslararası rekabet gücünü artırmak için bir taraftan bilimsel çalışmalarını sürdürürken diğer taraftan lisansüstü eğitim programları açarak bu alanda genç ve deneyimli bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.
Duyurular

Nanoteknoloji ve Nanotıp ABD 2019-2020 Bahar dönemi ders programı ektedir. Anabilim dalımız öğrencilerine önemle duyurulur..
8 Ekim 2019

Anabilim Dalımız ögrencilerinden Bengi Uysaler'in "Organik Modifiye Montmorilonit (Org-MMT) ve Gümüş İçeren Fonksiyonel Anhidrit Kopolimer-Kil Nanokompozitlerin Hazırlanması" başlıklı Yüksek Lisans tez savunması 20 Eylül Cuma günü saat 10:00'da Kimya Bölümü Mualla Ataman Seminer Salonu'nda yapılacaktır. Önemle duyurulur.
11 Eylül 2019

Anabilim Dalımız ögrencilerinden Esin Gül'ün 'Elektrokaplama Yöntemi ile Elde Edilen Metal Oksitlerin Memristif ve Yapısal Özellikleri" başlıklı Yüksek Lisans tez savunması 12 Eylül Perşembe günü saat 14:00'de Elektrik Elektronik Müh. Toplantı Salonu 1'de yapılacaktır. Önemle duyurulur.
6 Eylül 2019

Anabilim Dalımız Yüksek Lisans ve Doktora ögrencilerinin Seminer Dersleri Sunumları 20 Haziran 2019 Perşembe günü Fizik Mühendisliği Bölümü Seminer Salonu'nda ekteki programda bulunan saatlerde gerçekleşecektir. Tüm öğrenci ve Öğretim Üyelerimizin sunumlara katılımı rica olunur. Önemle duyurulur.
14 Haziran 2019

Anabilim Dalımız ögrencilerinden Gülce Taşkor Önel'in ''Bazı Non-Steroidal Anti-İnflamatuar İlaçların Yeni Türevlerinin Sentezi ve Bunların Nanosistemler ile Değerlendirilmesi" başlıklı Doktora tez savunması 13 Haziran Perşembe günü saat 13:30'da Eczacılık Fakültesi Temel Eczacılık Bilimleri (Kat: -1) Seminer Salonu'nda yapılacaktır. Önemle duyurulur.
12 Haziran 2019

Anabilim Dalımız ögrencilerinden Gözde Ultav'ın ''İçi boşluklu gözenekli silika nanopartiküllerin ilaç taşıyıcı sistem olarak hazırlanması ve incelenmesi" başlıklı Doktora tez savunması 26 Haziran Çarşamba günü saat 10:00'da Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji ABD (Kat:3) Seminer Salonu'nda yapılacaktır. Önemle duyurulur.
11 Haziran 2019

Anabilim Dalımız ögrencilerinden Fırat Şakar'ın ''Siklodekstrin Nanopartiküllerinin HEPG-2 Karaciğer Kanseri Hücre Hattı Üzerindeki Etkisinin Proteomik Çalışmalarla İncelenmesi" başlıklı Doktora tez savunması 11 Haziran Salı günü saat 14:00'de Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya Anabilim Dalı Seminer Salonu'nda yapılacaktır. Önemle duyurulur.
30 Mayıs 2019

1-3 Temmuz 2019 İlaç Araştırmacıları ve Uygulayıcıları Derneği (İLARUD) ve İnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesi tarafından İnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan “International Multidisciplinary Symposium on Drug Research & Development (DRD 2019)” toplantısı ile ilgili ayrıntılı bilgiye ekteki dokümandan ve web sitesinden ulaşabilirsiniz. Sempozyuma katılmak isteyen araştırmacılarımıza önemle duyurulur.
22 Mart 2019

Nanoteknoloji ve Nanotıp ABD 2018-2019 Bahar dönemi ders programı ektedir. Anabilim dalımız öğrencilerine önemle duyurulur..
15 Şubat 2019

Anabilim Dalımız ögrencilerinden Ülkü Bozoğlu'nun ''KEMİK DOKUSUNUN REJENERASYONUNDA HÜCRE TABAKALARININ FARKLI UYGULAMALARI" başlıklı Doktora tez savunması 29 Kasım Perşembe günü saat 10:00'da Kimya Mühendisliği Seminer Salonu'nda yapılacaktır. Önemle duyurulur.
26 Kasım 2018

Nanoteknoloji ve Nanotıp ABD 2018-2019 Güz dönemi Beytepe Kampüsünde yapılacak dersler (ek) ve Sıhhıye Kampüsünde yapılacak dersleri de içeren genel ders programları ektedir. Program taslak niteliğinde olup dersin sorumlu öğretim üyesi tarafından değişiklikler yapılabilecektir. Ayrıca Nanoteknoloji ve Nanotıpta İlerlemeler II dersini almak isteyenler eğer program kayıt sayfasında dersi görüntüleyemiyorlarsa ekle sil haftasında alabileceklerdir.  Anabilim dalımız öğrencilerine önemle duyurulur.
4 Ekim 2018

Anabilim Dalımız ögrencilerinden Burçin ÖZÇELİK'in ''The Role of Glutathione-S-Transferase (GST) in Epithelial Mesenchymal Transition (EMT) Model of Colorectal Cancer and the Enhancement of Adjuvant Therapy Efficiency by Targeting GST Inhibitor" başlıklı Doktora tez savunması 23 Ekim Salı günü saat 10:00'da Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji ABD Seminer Salonu'nda yapılacaktır. Önemle duyurulur.
27 Eylül 2018

100/2000 YÖK Doktora Bursu sınavı 14 Eylül 2018 saat 10:00'da Fen Bilimleri Enstitüsü Toplantı Salonunda yapılacaktır. Başvuru koşulları ile ilgili detaylı bilgiye adresinden ulaşılabilir. Önemle duyurulur.
3 Eylül 2018

Anabilim Dalımız ögrencilerinden Aslı Kara'nın ''Nanoboyutlu Polimerik Miseller Sistemler ile Gen Tedavisine Yönelik Yaklaşımlar" başlıklı Doktora tez savunması 3 Eylül Pazatesi günü saat 14:00'de Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji ABD Seminer Salonu'nda yapılacaktır. Önemle duyurulur.
10 Ağustos 2018

Anabilim Dalımız ögrencilerinden Melike Özkaya Türkmen'in ''ARSENİK BASKILANMIŞ MANYETİK NANOPARTİKÜLLERİN TASARIMI VE ÇEVRE SULARINDAN ARSENİK UZAKLAŞTIRILMASINDA KULLANIMI" başlıklı Doktora tez savunması 14 Ağustos Salı günü saat 10:00'da Kimya Bölümü Mualla Ataman Seminer Salonu'nda yapılacaktır. Önemle duyurulur.
10 Ağustos 2018

Anabilim dalı Yüksek Lisans ve Doktora programlarına Sözlü Giriş Sınavı Mülakatları 4 Temmuz 2018 Çarşamba günü saat 10:00'da Nanoteknoloji ve Nanotıp ABD'da (Eski KOSGEB binası 3. kat) yapılacaktır. Adaylar yalnızca sözlü sınava tabi olup yazılı sınav yapılmayacaktır. Önemle duyurulur.
2 Temmuz 2018

29 Mayıs 2018 Salı günü saat 10:00'da Fizik Mühendisliği Bölümü Seminer Salonu'nda Mustafa Zafer Belirgen'in gerçekleştireceği "Polimer/ Karbon Esaslı Kompozitlerin ve Transparent İnce Filmlerin Elektromanyetik Girşim Koruyucu Malzeme Olarak Kullanımı" başlıklı konuşması ile ilgili afiş ektedir. Önemle duyurulur..
24 Mayıs 2018

Nanoteknoloji ve Nanotıp Anabilim Dalı Doktora Yeterlik Yazılı Sınavı 31 Mayıs 2018 Perşembe günü Anabilim Dalı Toplantı Salonu'nda (KOSGEB Binası 3. Kat) saat 10:00'da yapılacaktır. Sınava girecek öğrencilere önemle duyurulur.
15 Mayıs 2018

26 Nisan 2018 Perşembe günü saat 11:00'de Biyoloji Bölümü Altan Günalp Salonu'nda Dr. Burcu Gümüşçü'nün, California Üniversitesi, Berkeley, gerçekleştireceği "Biyoklinik ve Biyomühendislik Uygulamaları için Geliştirilen Yeni Nesil Çip Üstü Laboratuvar Sistemleri" başlıklı konuşması ile ilgili afiş ektedir. Önemle duyurulur..
19 Nisan 2018

16 Mart 2018 Cuma günü saat 10:40'da İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Mithat Çoruh Amfi'sinde Prof. Anja Boisen'in, DTU Nanotech, Technical University of Denmark, gerçekleştireceği "Micro and Nanostructures for Biosensing and Oral Drug Delivery" başlıklı konuşması ile ilgili afiş ektedir. Önemle duyurulur..
13 Mart 2018

Nanoteknoloji ve Nanotıp ABD 2017-2018 Bahar dönemi güncel ders programı ektedir. Anabilim dalımız öğrencilerine önemle duyurulur..
16 Şubat 2018

Anabilim Dalımız ögrencilerinden Bayram Ali Göçmen'in ''YENİ POLİMER/ORGANİK MMT (ORGANİK SİLİKA)/ BİYOPOLİMER NANOKOMPOZİT KARIŞIMLARININ REAKTİF EKSTÜZYON YÖNTEMİYLE ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU" başlıklı Doktora tez savunması 12 Ocak Cuma günü saat 10:00'da Hacettepe Kimya Bölümü Mualla Ataman Seminer Salonu'nda yapılacaktır. Önemle duyurulur.
02 Ocak 2018

2017-2018 Güz Dönemi Doktora Yeterlik Yazılı Sınavı 15 Ocak 2018 Pazartesi günü yapılacaktır. Yazılı Sınava girecek öğrencilerin sınav yer bilgisi için Doç. Dr. Memed Duman ile iletişime geçmeleri gerekmektedir. Doktora Yeterlik Sözlü Sınavı ise 16 Ocak 2018 Salı ve 17 Ocak 2018 Çarşamba günleri Fen Bilimleri Enstitüsü Toplantı Salonu’nda saat 09:30’da yapılacaktır. Doktora Yeterlik Sınavına girecek öğrencilere önemle duyurulur.
22 Aralık 2017

Anabilim Dalımız ögrencilerinden A. Ernur Söylemez'in ''YENİ NESİL FONKSİYONEL KOPOLİMER-RAFT AJAN/ORGANO-SİLİKAT NANOYAPILARININ SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU" başlıklı Doktora tez savunması 22 Aralık Cuma günü saat 10:00'da Hacettepe Kimya Bölümü Mualla Ataman Salonu'nda yapılacaktır. Önemle duyurulur.
01 Aralık 2017

Anabilim Dalımız ögrencilerinden Özer Çelik'in ''Mikrobolometre Uygulamaları İçin Tungsten Katkılı Vanadyum Oksit İnce Filmlerinin Sentezi" başlıklı Doktora tez savunması 27 Kasım Pazartesi günü saat 14:00'da Fen Bilimleri Enstitüsü Gürol Ataman Toplantı Salonu'nda yapılacaktır. Önemle duyurulur.
07 Kasım 2017

Anabilim Dalımız ögrencilerinden Cem Varan'ın ''HPV-İLİŞKİLİ SERVİKAL KANSERİN TEDAVİSİNE YÖNELİK İLAÇ YÜKLÜ NANOPARTİKÜL FORMÜLASYONLARININ PRINTING TEKNOLOJİSİ İLE HAZIRLANMASI VE KARAKTERİZASYONU" başlıklı Doktora tez savunması 30 Kasım Perşembe günü saat 10:00'da Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı Seminer Salonu'nda yapılacaktır. Önemle duyurulur.
31 Ekim 2017

Anabilim Dalımız ögrencilerinden Gamze Varan'ın ''Polikatyonik Amfifilik Siklodekstrin Nanopartiküllerin Antikanser İlaç Taşıyıcı Sistem Olarak Etkinlik ve Güvenlik Açısından Değerlendirilmesi" başlıklı Doktora tez savunması 18 Aralık Pazartesi günü saat 10:00'da Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı Seminer Salonu'nda yapılacaktır. Önemle duyurulur.
31 Ekim 2017

Anabilim Dalımız ögrencilerinden  Okan İçten'in ''Biyomedikal Uygulamalar İçin Çok-İşlevli Demir Oksit-Gadolinyum Borat Kompozit Nanoplatformların Geliştirilmesi" başlıklı Doktora tez savunması 20 Ekim Cuma günü saat 10:30'da Kimya Bölümü Prof.Dr.Maulla Ataman Seminer Salonu'nda yapılacaktır. Önemle duyurulur.
10 Ekim 2017

Nanoteknoloji ve Nanotıp ABD 2017-2018 Güz dönemi güncel ders programı ektedir. Anabilim dalımız öğrencilerine önemle duyurulur..
10 Ekim 2017

Anabilim Dalımız ögrencilerinden  Aliakbar Ebrahimi'nin ''Patojenik Bakterilerin Tanısı için Nanoesaslı Sensor Platformları" başlıklı Doktora tez savunması 11 Eylül Pazartesi günü saat 13:30'da Kimya Mühendisliği Seminer Salonu'nda yapılacaktır. Önemle duyurulur.
25 Ağustos 2017

Anabilim Dalımız ögrencilerinden Gamze Tilbe Şen'in '' Altın Nanopartiküllerde Polimer Kaplamanın Oksidatif Stres ve DNA Hasarı Üzerine Etkileri" başlıklı Yüksek Lisans tez savunması 5 Eylül Salı günü saat 14:00'de Eczacılık Fakültesi Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı Seminer Odası'nda yapılacaktır. Önemle duyurulur.
24 Ağustos 2017

Anabilim Dalımız ögrencilerinden Reza Didarian'nin ''Antikor Taşıyan Nanopartiküller Kullanarak Hipertermi ile Tümör Dokusunun Tedavisi" başlıklı Doktora tez savunması 17 Temmuz Pazartesi saat 12:00'da Kimya Mühendisliği Bölümü'nde yapılacaktır. Önemle duyurulur.
10 Temmuz 2017

Anabilim Dalımız ögrencilerinden Aliakbar Ebrahimi'nin ''Patojenik Bakterilerin Tanısı için Nanoesaslı Sensor Platformları" başlıklı Doktora tez savunması 20 Haziran Salı günü saat 09:00'da Kimya Mühendisliği Bölümü Seminer Salonu'nda yapılacaktır. Önemle duyurulur.
12 Haziran 2017

Anabilim Dalımız ögrencilerinden Elvan KONUK'un ''P3HB ve PBA Polimerleri İkili Karışımlarının Doku İskelesi Olarak Değerlendirilmesi" başlıklı Yüksek Lisans tez savunması 14 Haziran Çarşamba günü saat 10:30'da Kimya Mühendisliği Bölümü Seminer Salonu'nda yapılacaktır. Önemle duyurulur.
6 Haziran 2017

Anabilim Dalımız ögrencilerinden Mehmet Doğan Aşık'ın ''Biyopolimerik Nanopartiküllerin Sentezi İçin Yeni Bir Mikroakışkan Cihazin Tasarimi ve Üretimi" başlıklı Doktora tez savunması 22 Haziran Perşembe günü saat 10:00'da Rektörlük Binası 2.Katta yapılacaktır. Önemle duyurulur.
1 Haziran 2017

Anabilim Dalımız ögrencilerinden Kamel Bachimam'ın ''Elektrospin Yöntemiyle Baicalein ve TGF-ß içeren Hyaluronik Asit Nanofiberlerinin Üretimi ve Karakterizasyonu" başlıklı Yüksek Lisans tez savunması 15 Haziran Perşembe günü saat 15:30'da Rektörlük Binası 2.Katta yapılacaktır. Önemle duyurulur.
1 Haziran 2017

2016-2017 Bahar Dönemi Yapılması Planlanan Doktora Yeterlik Sözlü Sınavı ile ilgili bilgiler ekte verilmiştir. Doktora Yeterlik Sözlü Sınavına girecek öğrencilere önemle duyurulur.
11 Mayıs 2017

Doktora Yeterlik Yazılı Sınavı 18 Mayıs 2017 Perşembe günü Kimya Mühendisliği Toplantı Salonu'nda saat 10:00'da yapılacaktır. Sınava girecek öğrencilere önemle duyurulur.
25 Nisan 2017

Anabilim Dalımız ögrencilerinden Reza Didarian'ın ''Antikor Taşıyan Nanopartiküller Kullanarak Hipertermi ile Tümör Dokusunun Tedavisi" başlıklı Doktora tez savunması 13 Nisan Perşembe günü saat 13:30'da Kimya Mühendisliği Bölümü Seminer Odası'nda yapılacaktır. Önemle duyurulur.
4 Nisan 2017

Anabilim Dalımız ögrencilerinden Demet Ataman Sadık'ın ''Trombin Ölçümü İçin Altın Yüzeyler Üzerinde Karışık Tabakalar Oluşturularak Yüzey Plazmon Rezonans Biyosensörünün Geliştirilmesi" başlıklı Doktora tez savunması 4 Nisan 2017 Salı günü saat 13:30'da Gıda Mühendisliği Bölümü'nde yapılacaktır. Önemle duyurulur.
23 Mart 2017

Anabilim Dalımız ögrencilerinden Enver KAHVECİ'nin ''Galyum Katkılı Çinko Oksit İnce Filmlerin Karakterizasyonu ve Üretim Parametrelerinin İnce Filmlere Olan Etkilerinin İncelenmesi" başlıklı Yüksek Lisans tez savunması 3 Nisan 2017 Pazartesi günü saat 11:15'te Fizik Mühendisliği Bölümü Seminer Salonu'nda yapılacaktır. Önemle duyurulur.
07 Mart 2017

Anabilim dalımız derslerinden NNT610 Nano-Biyomoleküler Yapılar ve Etkileşimleri dersi 2016-2017 Bahar döneminde açılmayacaktır. Anabilim dalımız öğrencilerine önemle duyurulur..
16 Şubat 2017

Nanoteknoloji ve Nanotıp ABD 2016-2017 Bahar dönemi ders programı ektedir. Anabilim dalımız öğrencilerine önemle duyurulur..
09 Şubat 2017

Anabilim dalımız 2016-2017 Bahar Dönemi Yüksek Lisans ve Doktora programlarına Giriş Sınavı Mülakatları 1 Şubat 2017 Çarşamba günü saat 10:00'da Kimya Mühendisliği Bölümü Toplantı Salonunda yapılacaktır.Önemle duyurulur.
25 Ocak 2017

Anabilim Dalımız ögrencilerinden Ahmet Serhat DİNÇER'in ''Geçiş Metalleri ile Katkılanmış ZnO Nano Çubuk Sentezi ve I-V Karakterizasyonu" başlıklı Yüksek Lisans tez savunması 31 Ocak 2017 Salı günü saat 10:00'da Fizik Mühendisliği Toplantı Salonu-2'nda yapılacaktır. Önemle duyurulur.
24 Ocak 2017

Anabilim Dalımız ögrencilerinden Mahmut ÖZER'in ''Biyoyapay Pankreas: Pankreas Hücrelerinin Enkapsülasyonu ile Hücre Tedavileri" başlıklı Doktora tez savunması 2 Şubat 2017 Perşembe günü saat 10:00'da Kimya Bölümü Mualla Ataman Seminer Salonu'nda yapılacaktır. Önemle duyurulur.
18 Ocak 2017

Anabilim Dalımız ögrencilerinden Betül Bozdoğan'ın ''Kanser Tedavisinde Gen Taşıyıcı Olarak Kendiliğinden Düzenlenen Peptit Nanopartiküllerin Hazırlanması ve Karakterizasyonu" başlıklı Doktora tez savunması 30 Ocak 2017 Pazartesi günü saat 14:00'da Kimya Bölümü Seminer Salonu'nda yapılacaktır. Önemle duyurulur.
16 Ocak 2017

2016-2017 Güz Dönemi Yapılması Planlanan Doktora Yeterlik Sözlü Sınavı ile ilgili bilgiler ekte verilmiştir. Doktora Yeterlik Sözlü Sınavına girecek öğrencilere önemle duyurulur.
16 Ocak 2017

Anabilim dalımız 2016-2017 Ders yılı Güz Dönemi Genel Sınav tarih ve yerleri ektedir. Anabilim dalımız öğrencilerine önemle duyurulur.
09 Ocak 2017

16 Ocak 2017 Pazartesi günü Doktora Yeterlik Yazılı Sınavı Kimya Mühendisliği Dersliklerinde saat 10:00'da yapılacaktır. Sözlü Sınav ise 18 Ocak 2017 Çarşamba günü Kimya Mühendisliği Toplantı Salonunda yapılacaktır. Sözlü sınav saatleri daha sonra ilan edilecektir. Sınava girecek öğrencilere önemle duyurulur.
29 Aralık 2016

Anabilim Dalımız ögrencilerinden Gülgün AYLAZ'ın ''MALDI-MS UYGULAMALARINDA BİYOMOLEKÜLLERİN ETKİN TAYİNİ İÇİN NANOPARTİKÜL İLE MODİFİYE EDİLMİŞ KAĞIT TABANLI ÖRNEK PLATFORMLARININ GELİŞTİRİLMESİ VE İNCELENMESİ" başlıklı Yüksek Lisans tez savunması 23 Aralık 2016 Cuma günü saat 10:00'da Fen Bilimleri Enstitüsü Toplantı Salonu'nda yapılacaktır. Önemle duyurulur.
08 Aralık 2016

Anabilim Dalımız ögrencilerinden Meltem OKAN'ın ''SU KAYNAKLARINDA BULUNAN ERİTROMİSİN VE SİPROFLOKSAZİN ANTİBİYOTİKLERİNİN TAYİNİ İÇİN MOLEKÜLER BASKILANMIŞ POLİMER TABANLI KANTİLEVER SENSÖR SİSTEMİ GELİŞTİRİLMESİ" başlıklı Yüksek Lisans tez savunması 16 Aralık 2016 Cuma günü saat 10:00'da Fen Bilimleri Enstitüsü Toplantı Salonu'nda yapılacaktır. Önemle duyurulur.
08 Aralık 2016

Anabilim Dalımız Ögrenci Temsilcisi seçimi yapılacaktır. Aday olmak isteyen öğrencilerimizin 21 Kasım 2016 Pazartesi günü saat 13:00'a kadar bölüm sekreterliğine müracaat etmeleri gerekmektedir. Önemle duyurulur.
18 Ekim 2016

Anabilim Dalımız ögrencilerinden Mostafa ASGHARI'ın ''YENİ TASARLANAN BENZİMİDAZOL TEMELLİ METAL ARACILI DNA BAZ ÇİFTLERİNİN FLORESANS ÖZELLİKLERİNDEN YARARLANARAK MANTIK KAPILARININ DFT YÖNTEMİ İLE TEORİK İNCELENMESİ" başlıklı Doktora tez savunması 2 Aralık 2016 Cuma günü saat 10:00'da Kimya Bölümü Mualla Ataman Salonu'nda yapılacaktır. Önemle duyurulur.
16 Kasım 2016

Anabilim Dalımız ögrencilerinden Ilgım Göktürk Başal'ın ''Bakteriyel Selüloz Nanofiber ile Protein Uzaklaştırılması " başlıklı Doktora tez savunması 24 Ekim 2016 Pazartesi günü saat 10:00'da Kimya Bölümü Mualla Ataman Salonu'nda yapılacaktır. Önemle duyurulur.
17 Ekim 2016

5-7 Ekim 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan ''3rd International Congress on Biosensors'' ile ilgili ayrıntılı bilgiye web sitesinden ulaşabilirsiniz. Kongreye katılmak isteyen araştırmacılarımıza önemle duyurulur.
28 Eylül 2016

Nanoteknoloji ve Nanotıp ABD 2016-2017 Güz dönemi ders programı ektedir. Anabilim dalımız öğrencilerine önemle duyurulur..
28 Eylül 2016

Anabilim Dalımız ögrencilerinden Cansu Akdağ Anıt'ın ''TiO2 BAZLI GÖZENEKLİ MİKROKÜRELERİN YENİ FOTOKATALİTİK PROSES UYGULAMALARI" başlıklı Yüksek Lisans tez savunması 21 Eylül 2016 Çarşamba günü saat 10:00'da Kimya Mühedisliği Bölümü Seminer Odası'nda yapılacaktır. Önemle duyurulur.
22 Ağustos 2016

Anabilim Dalımız ögrencilerinden Arzu Ceylan HAS'ın '' GLİOBLASTOMA HÜCRELERİNE HEDEFLENDİRİLMİŞ MANYETİK NANOPARTİKÜLLERİN HAZIRLANMASI, KARAKTERİZASYONU VE TÜMÖR HÜCRELERİNDEKİ SPESİFİK TUTULUMLARININ MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME İLE DEĞERLENDİRİLMESİ" başlıklı Yüksek Lisans tez savunması 26 Ağustos 2016 Cuma günü saat 10:00'da Eczacılık Fakültesi Dekanlık Toplantı Salonu'nda yapılacaktır. Önemle duyurulur.
15 Ağustos 2016

Anabilim Dalımız ögrencilerinden Deniz ŞİMŞEK 'in '' Çeşitli Fosfat Kaynaklarıyla Elde Edilen Kalsiyum Fosfatların Yapısal Karakterizasyonu" başlıklı Yüksek Lisans tez savunması 12 Ağustos 2016 Cuma günü saat 10:00'da Makina Mühendisliği Bölümü Toplantı Odası'nda yapılacaktır. Önemle duyurulur.
9 Ağustos 2016

Anabilim Dalımız ögrencilerinden Betül BOZDOĞAN'ın '' Kanser Tedavisinde Gen Taşıyıcı Olarak Kendiliğinden Düzenlenen Peptit Nanopartiküllerin Hazırlanması ve Karakterizasyonu" başlıklı Doktora tez savunması 09 Ağustos 2016 Salı günü saat 13:30'da Kimya Bölümü Seminer Salonu'nda yapılacaktır. Önemle duyurulur.
27 Temmuz 2016

Anabilim Dalımız ögrencilerinden İLYAS ÖZÇİÇEK'in '' Mikro ve Nano Desenlenmiş Doku İskelelerinde Nöral Hücre Davranışlarının İncelenmesi" başlıklı Doktora tez savunması 27 Temmuz 2016 Çarşamba günü saat 13:30'da Eczacılık Fakültesi Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü Seminer Salonu'nda yapılacaktır. Önemle duyurulur.
20 Temmuz 2016

Anabilim Dalımız ögrencilerinden Ilghar ORUJALIPOOR KALKHORAN' ın '' FARKLI HAYVAN GÖZLERİ, RETİNA ÇUBUKLARINDA BULUNAN RODOPSİN YAPILARININ VE NANO DİSK OLUŞUMLARININ X-IŞINI SAÇILMASI YÖNTEMLERİ (SAXS/WAXS) İLE İNCELEMESİ" isimli Doktora tez savunması 5 Ağustos 2016 Cuma günü saat 10:00'da Fizik Mühendisliği Bölümü Seminer Salonu'nda yapılacaktır. Önemle duyurulur.
20 Temmuz 2016

Anabilim Dalımız ögrencilerinden Erdem Oruç'un ''FePt Nanoparçacıklarında FCC-FCT Faz Geçişine Basıncın Etkisinin Araştırılması"' isimli Yüksek Lisans tez savunması 28 Temmuz 2016 Cuma günü saat 10:00'da Fizik Mühendisliği Bölümü Seminer Salonu'nda yapılacaktır.Önemle duyurulur.
18 Temmuz 2016

Anabilim Dalımız ögrencilerinden Aykut Bilir'in ''Monodispers-Gözenekli Titanyum Dioksit Mikrokürelerin Nükleosit İzolasyon Performanslarının İncelenmesi'' isimli Yüksek Lisans tez savunması 1 Temmuz 2016 Cuma günü saat 14:30'da Kimya Mühendisliği Bölümü Seminer Odası'nda yapılacaktır.Önemle duyurulur.
28 Haziran 2016

Anabilim dalımız 2016-2017 Güz Dönemi Yüksek Lisans ve Doktora programlarına Giriş Sınavı Mülakatları 1 Temmuz 2016 Cuma günü saat 10:00'da Kimya Mühendisliği Bölümü Toplantı Salonunda yapılacaktır.Önemle duyurulur.
27 Haziran 2016

Anabilim Dalımız ögrencilerinden Volkan SAFRAN’ın ''Kağıt Tabanlı Kan Analizi Uygulamaların Geliştirilmesi'' isimli Yüksek Lisans tez savunması 23 Haziran 2016 Perşembe günü saat 14:00’de Kimya Bölümü Prof.Dr. Mualla Ataman Seminer Salonu'nda yapılacaktır. Önemle duyurulur.
21 Haziran 2016

Anabilim Dalımız ögrencilerinden Mehdi Tayybi AZAR’ın ''Nanoteknolojik Yaklaşımların Kanser Metastazı Üzerine Etkileri'' isimli Doktora tez savunması 24 Haziran 2016 Cuma günü saat 10:00’da Rektörlük Binası 2. Kat Toplantı Odası’nda yapılacaktır. Önemle duyurulur.
17 Haziran 2016

Anabilim Dalımız ögrencilerindenS.İLK'in ''Yeşil Biyonanoteknolojik Yöntemlerle Antioksidan Özelliğe Sahip Bileşiklerden Elde Edilen Nanopartiküllerin Bazı Patojenik Mikroorganizmalara Karşı Anti-Quorum Sensing, Antimikrobiyal Aktivitelerinin Belirlenmesi" isimli Doktora tez savunması 17 Haziran 2016 Cuma günü saat 13:00’te Rektörlük Binası 2. Kat Toplantı Odası’nda yapılacaktır. Önemle duyurulur.
16 Haziran 2016

Anabilim dalımız 2015-2016 Ders yılı Bahar Dönemi Bütünleme Sınav tarih ve yerleri ektedir. Anabilim dalımız öğrencilerine önemle duyurulur.
09 Haziran 2016

Anabilim Dalımız ögrencilerinden Yeşim Somay SELBES’in ''Doping Kontrol Analizlerinde, Eritropoietin Stimüle Edici Ajanların (ESA) Tespitine Yönelik Spektroskopik Metotların Geliştirilmesi'' isimli Doktora tez savunması 17 Haziran 2016 Cuma günü saat 15:00’te Rektörlük Binası 2. Kat Toplantı Odası’nda yapılacaktır. Önemle duyurulur.
31 Mayıs 2016

Anabilim Dalımız ögrencilerinden Recep YEŞİLÖZ’ün '' Yüzey Baskılanmış Bakteriyel Selüloz Nanofiberler ile Fenol Uzaklaştırılması'' isimli Doktora tez savunması 17 Haziran 2016 Cuma günü saat 09:30’da Rektörlük Binası 2. Kat Toplantı Odası’nda yapılacaktır. Önemle duyurulur.
31 Mayıs 2016

Anabilim Dalımız ögrencilerinden Okan Ateşal'ın "YÜKSEK PERFORMANSLI, YÜKSEK HIZLI INP TABANLI INGAAS FOTODEDEKTÖR PROSES GELİŞTİRME'' isimli Yüksek Lisans tez savunması 15 Haziran 2016 Çarşamba günü saat 09:30'da  Hacettepe Fizik Mühendisliği Bölümü Seminer Salonu'nda yapılacaktır.Önemle duyurulur.
30 Mayıs 2016

Anabilim dalımız 2015-2016 Ders yılı Bahar Dönemi Genel Sınav tarih ve yerleri ektedir. Anabilim dalımız öğrencilerine önemle duyurulur.
20 Mayıs 2016

Anabilim Dalımız ögrencilerinden Çağkan PİYAN'ın '' NANOKRİSTAL MNB ALAŞIMININ SENTEZLENMESİ VE HİPERTERMİ UYGULAMASININ ARAŞTIRILMASI'' isimli Yüksek Lisans tez savunması 2 Haziran 2016 Perşembe günü saat 14:00'de Fizik Mühendisliği Bölümü Seminer Salonu'nda yapılacaktır.Önemle duyurulur.
20 Mayıs 2016

18 Mayıs 2016

Anabilim Dalımız ögrencilerinden Ahmet BAYIRLI 'nın '' Seçmeli Lazer Ergitme Yöntemiyle Üretilen Metal Alaşım İmplantların X-Işını Saçılma Yöntemleriyle İncelenmesi ve Üretim Parametrelerinin Geliştirilmesi'' isimli Doktora tez savunması 23 Haziran 2016 Perşembe günü saat 10:00'da Fizik Mühendisliği Bölümü Seminer Salonu'nda yapılacaktır. Önemle duyurulur.
18 Mayıs 2016

Anabilim Dalımız ögrencilerinden Ali Emre GÜMRÜKÇÜ'nün '' SİLİSYUM NANOTEL DİZİLERİ ÜZERİNE BÜYÜTÜLEN Ge NANOPARÇACIK KATKILI ZnO HETEROEKLEM GÜNEŞ GÖZELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ'' isimli Yüksek Lisans tez savunması 2 Haziran 2016 Perşembe günü saat 10:00'da Fizik Mühendisliği Bölümü Seminer Salonu'nda yapılacaktır.Önemle duyurulur.
18 Mayıs 2016

Anabilim Dalımız ögrencilerinden Zehra YAZAR AYDIN'ın ''ÇEŞİTLİ BAKIR KALKOJENİT NANOFİLMLERİNİN UPD TEMELLİ ELEKTROKİMYASAL KODEPOZİSYON TEKNİĞİYLE SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU'' başlıklı Doktora tez savunma sınavı 13 Mayıs 2016 Cuma günü saat 10:00'da Kimya Bölümü Prof.Dr. Mualla Ataman Seminer Salonu'nda yapılacaktır.Önemle duyurulur.
05 Mayıs 2016

Anabilim Dalımız ögrencilerinden Haydar Sarper SALMAN'ın '' ATIMLI FİBER LAZER İLE POLİKRİSTAL SİLİSYUM İNCEFİLMLERİN ÜRETİLMESİ VE ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ'' isimli Yüksek Lisans tez savunması 12 Mayıs 2016 Perşembe günü saat 14:00'da Fizik Mühendisliği Bölümü Seminer Salonu'nda yapılacaktır.Önemle duyurulur.
05 Mayıs 2016

2015-2016 Bahar Dönemi yapılması planlanan Doktora Yeterlik Yazılı Sınavı 30 Mayıs 2016 Pazartesi günü saat 10:00'da Kimya Mühendisliği Bölümü Toplantı Salonunda ve Doktora Yeterlik Sözlü Sınavı ise 1 Haziran 2016 Çarşamba günü saat 09:00'da yine Kimya Mühendisliği Bölümü Toplantı Salonunda yapılacaktır. Sınava girecek öğrencilere önemle duyurulur.
03 Mayıs 2016

Anabilim Dalımız ögrencilerinden Demet DAŞKIN'ın ''FORMULATION AND EVALUATION OF EFFICACY OF ANTICANCER DRUG DOCETAXEL WITH ORALLY ADMINISTERED ANIONIC OR CATIONIC POLYMERIC NANOCAPSULES'' başlıklı Doktora tez savunma sınavı 16 Mayıs 2016 Pazartesi günü saat 09:30'da Eczacılık Fakültesi Farmasotik Teknoloji ABD'da yapılacaktır.Önemle duyurulur.
29 Nisan 2016

Anabilim Dalımız ögrencilerinden Farzaneh Moghtader’in ''Detection of Pathogenic Bacteria with Bacteriophages and Nanoparticles by EIS, LSPR, SERS and MALDI-TOF MS'' başlıklı Doktora tez savunma sınavı 28 Nisan 2016 Perşembe günü saat 10:30'da Kimya Mühendisliği Bölümü'nde yapılacaktır.Önemle duyurulur.
11 Nisan 2016

5-7 Ekim 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan ''3rd International Congress on Biosensors'' ile ilgili ayrıntılı bilgiye web sitesinden ulaşabilirsiniz. Kongreye katılmak isteyen araştırmacılarımıza önemle duyurulur.
02 Mart 2016

NNT638 Nanoyapıların Karakterizasyonu dersinin saat ve yeri Salı günü 09:30 Kimya Mühendisliği D9 dersliği olarak değiştirilmiştir. Anabilim dalımız öğrencilerine önemle duyurulur.
15 Şubat 2016

Nanoteknoloji ve Nanotıp ABD 2015-2016 Bahar dönemi ders programı ektedir. Anabilim dalımız öğrencilerine önemle duyurulur.
11 Şubat 2016

Anabilim dalımız 2015-2016 Bahar Dönemi Yüksek Lisans ve Doktora programlarına Giriş Sınavı Mülakatları 20 Ocak 2016 Çarşamba günü Kimya Mühendisliği Bölümü Toplantı Salonunda yapılacaktır. Yüksek Lisans programı için mülakatlar saat 09:30'da ve Doktora programı için mülakatlar saat 11:00'de başlayacaktır. Önemle duyurulur..
29 Aralık 2015

2015-2016 Güz Dönemi Yapılması Planlanan Doktora Yeterlik Yazılı Sınavı 6 Ocak 2016 Çarşamba günü saat 09:30'da Kimya Mühendisliği Bölümü Toplantı Salonunda ve Doktora Yeterlik Sözlü Sınavı ise 7 Ocak 2016 Perşembe günü saat 09:30'da yine Kimya Mühendisliği Bölümü Toplantı Salonunda yapılacaktır. Sınava girecek öğrencilere önemle duyurulur.
29 Aralık 2015

Anabilim Dalımız ögrencilerinden Ezgi EMÜL'ün ''Elektrospin Tekniği ile NHAP/Jelatin/Antikanserojen İçeren Nanofibril Üretimi, Karakterizasyonu ve Hücre Uyumunun Araştırılması'' isimli Yüksek Lisans tez savunması 8 Ocak 2016 Cuma günü saat 09:30'da Rektörlük Binası 2. Kat Toplantı Salonunda yapılacaktır.Önemle duyurulur.
29 Aralık 2015

Anabilim dalımız 2015-2016 Ders yılı Güz Dönemi Final sınav tarih ve yerleri ektedir. Anabilim dalımız öğrencilerine önemle duyurulur.
11 Aralık 2015

19-23 Ekim 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 8. Ulusal Biyomekanik Kongresi ile ilgili gerekli bilgiler ektedir. Kongreye katılmak isteyen öğrencilerimize önemle duyurulur.
12 Kasım 2015

Anabilim Dalımız doktora ögrencilerinden Farzaneh Moghtader'in ''Nanoesaslı Tanı Sistemleri için Bakteriyofaj Geliştirilmesi'' isimli doktora tez savunması 16 Kasım 2015 Pazartesi günü saat 13:30'da Kimya Mühendisliği Seminer Odasında (Üst kat) yapılacaktır.Önemle duyurulur.
11 Kasım 2015

NNT744 Mikro ve Nanopartikül Sentezi ve Karakterizasyonu dersi 23.10.2015 Cuma yapılamayacaktır. Anabilim dalımız öğrencilerine önemle duyurulur.
20 Ekim 2015

NNT740 Nanoteknoloji ve Nanotıpta ilerlemeler II dersinin saati Cuma 09:00-12:00 ve NNT744 Mikro ve Nanopartikül Sentezi ve Karakterizasyonu dersinin saati Cuma 13:00-16:00 olarak yeniden düzenlenmiştir. Anabilim dalımız öğrencilerine önemle duyurulur.
30 Eylül 2015

Nanoteknoloji ve Nanotıp ABD 2015-2016 Güz dönemi ders programı ektedir. Anabilim dalımız öğrencilerine önemle duyurulur.
8 Eylül 2015

Erasmus anlaşması kapsaminda 21- 22 Eylül tarihlerinde Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Fizik Muhendisliği binası seminer salonunda Prof. Dr. Rui Fausto tarafından Vibrational Spectroscopy konusunda ders verilecektir. Ders ile ilgili bilgi ektedir. Katılmak isteyen öğrencilerimize önemle duyurulur.
8 Eylül 2015

Nanoteknoloji ve Nanotıp ABD 2015-2016 Güz dönemi ders programı önümüzdeki hafta içerisinde ilan edilecektir. Ders kaydı yapacak öğrencilerin ders programını anabilim dalımız web sitesinden takip etmeleri rica olunur.
4 Eylül 2015

Anabilim dalımız Yüksek Lisans ve Doktora programlarına Giriş Sınavı Mülakatlarının başlangıç saati değiştirilmiştir. Yüksek Lisans ve Doktora programlarına Giriş Sınavı Mülakatları 8 Temmuz 2015 Çarşamba günü saat 13:30'da Kimya Mühendisliği Bölümü Toplantı Salonunda yapılacaktır. Önemle duyurulur.
1 Temmuz 2015

2014-2015 Bahar Dönemi Doktora Yeterlik Sözlü Sınavına girmeye hak kazanan öğrencilerin listesi ekte verilmiştir. Doktora Yeterlik Sözlü Sınavına girecek öğrencilere önemle duyurulur.
16 Haziran 2015

2014-2015 Bahar Dönemi Yapılması Planlanan Doktora Yeterlik Sözlü Sınavı ile ilgili bilgiler ekte verilmiştir. Doktora Yeterlik Sözlü Sınavına girecek öğrencilere önemle duyurulur.
1 Haziran 2015

Anabilim dalımız Yüksek Lisans ve Doktora programlarına Giriş Sınavı Mülakatları 8 Temmuz 2015 Çarşamba günü saat 09:30'da Kimya Mühendisliği Bölümü Toplantı Salonunda yapılacaktır. Önemle duyurulur.
27 Mayıs 2015

2014-2015 Bahar Dönemi Yapılması Planlanan Doktora Yeterlik Yazılı Sınavı 15 Haziran 2015 Pazartesi günü Saat 9:30'da Beytepe Kampüsü Kimya Mühendisliği Bölümü D3 Dersliğinde ve Sözlü Sınavı 17 Haziran 2015 Çarşamba günü Saat 9:30'da Beytepe Kampüsü Kimya Mühendisliği Bölümü Toplantı Salonunda yapılacaktır. Önemle duyurulur.
27 Mayıs 2015

Doktora yeterlik yazılı sınavı 15 Haziran 2015 Pazartesi, sözlü sınav ise 17 Haziran 2015 Çarşamba günü yapılacaktır.Sınav yerleri ve saatleri önümüzdeki günlerde ilan edilecektir. Sınava girecek öğrencilere önemle duyurulur.
15 Mayıs 2015

NNT744 Mikro ve Nanopartikül Sentezi ve Karakterizasyonu ders saati Pazartesi günleri 9:30-12:30 arasına alınmıştır. Dersi alan öğrencilere önemle duyurulur.
23 Şubat 2015

Anabilim dalımız 2014-2015 Ders Yılı Bahar Dönemi Ders Programı ekte verilmiştir. Önemle duyurulur.
06 Şubat 2015

Anabilim dalımız 2014-2015 Ders Yılı Güz Dönemi Bütünleme Sınavları takvimi ekte verilmiştir. Önemle duyurulur.
24 Ocak 2015

Anabilim dalımız 2014-2015 Ders Yılı Bahar Dönemi açılması planlanan derslerin listesi ekte verilmiştir. Önemle duyurulur.
24 Ocak 2015

2014-2015 Güz Dönemi Doktora Yeterlik Sınavına mazeret göstererek girmeyen öğrenciler için Yazılı Sınav 27.01.2015 Salı günü saat 10:00'da Beytepe Yerleşkesi Kimya Mühendisliği Bölümü D1 Dersliğinde, Sözlü Sınav 28.01.2015 Çarşamba günü saat 15:30'da Beytepe Yerleşkesi Kimya Mühendisliği Bölümü Toplantı salonunda yapılacaktır.Önemle duyurulur.
24 Ocak 2015

2014-2015 Güz Dönemi Doktora Yeterlik Sözlü Sınavına girmeye hak kazanan öğrencilerin listesi ekte verilmiştir. Önemle duyurulur.
19 Ocak 2015

Anabilim dalımız Yüksek Lisans ve Doktora programlarına Giriş Sınavı Mülakatları 28 Ocak 2015 Çarşamba günü saat 09:30'da Kimya Mühendisliği Bölümü Toplantı Salonunda yapılacaktır.Önce doktora mülakatları yapılacak, ardından yüksek lisans mülakatlarına geçilecektir. Mülakatlara girecek adaylara önemle duyurulur.
16 Ocak 2015

2014-2015 Güz Dönemi Yapılması Planlanan Doktora Yeterlik Sözlü Sınavı ile ilgili bilgiler güncellenmiş ve ekte verilmiştir. Önemle duyurulur.
16 Ocak 2015

2014-2015 Güz Dönemi Yapılması Planlanan Doktora Yeterlik Sınavı Yazılı Sınavı 19 Ocak 2015 Pazartesi günü Saat 10:00'da Beytepe Kampüsü Kimya Mühendisliği Bölümü D1 Dersliğinde ve Sözlü Sınavı 20 Ocak 2015 Salı günü yukarıdaki linkte belirtilen saatlerde Beytepe Kampüsü Kimya Mühendisliği Bölümü Toplantı Salonunda yapılacaktır. Önemle duyurulur.
16 Ocak 2015

Anabilim dalımız 2014-2015 Ders Yılı Güz Dönemi Final Sınavı Tarihleri ekte verilmiştir. Önemle duyurulur.
05 Ocak 2015

Anabilim dalımız Lisansüstü Öğrenci Temsilcisi seçimi için aday olmak isteyen öğrencilerimizin 20 Ekim tarihine kadar Yrd. Doç. Dr. Memed Duman ile iletişime geçmeleri gerekmektedir. Seçim süreci ile ilgili yazışma ve seçim takvimi ekte verilmiştir. Önemle duyurulur.
09 Ekim 2014

Anabilim dalımız 2014-2015 Ders Yılı Güz Dönemi Ders Programı ekte verilmiştir. Önemle duyurulur.
15 Eylül 2014

Anabilim dalımız 2013-2014 Ders Yılı Bahar Dönemi Bütünleme Sınavları takvimi ekte verilmiştir. Önemle duyurulur.

Anabilim dalımız 2013-2014 Ders Yılı Bahar Dönemi Ders Programı ekte verilmiştir. Önemle duyurulur.
11 Şubat 2014 - Güncellendi (14 Şubat 2014)

Güncellenmiştir!
Anabilim Dalımız 2013-2014 Güz Dönemi Bütünleme Sınav takvimi ekte verilmiştir. Sınava girecek öğrencilerimizin listedeki güncellemeler icin websayfamızı takip etmeleri ve dersin sorumlu öğretim üyeleri ile görüşmeleri gerekmektedir. Önemle duyurulur
25 Ocak 2014 (Güncelleme:27 Ocak 2014)

Anabilim Dalımız Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına Giriş Sınavları (mülakatlar) 31 Ocak 2014 saat 09:30'da Kimya Mühendisliği Bölümü Toplantı Salonu'nda yapılacaktır. Önemle duyurulur.
22 Ocak 2014

Anabilim dalımız doktora yeterlik yazılı sınavı 9 Ocak 2014 tarihinde saat 10:00'da yapılacaktır. İlgili öğrencilerimize önemle duyurulur..
02 Ocak 2014

Haberler

Anabilim dalımız 2013-2014 Güz dönemi ders programı ektedir.
7 Kasım 2013

Erasmus Staj hareketliliği 2.Başvuru Dönemi Seçim Takvimi AB ofisinin web sayfasında yayınlanmıştır. Bu döneme başvuru yapacak öğrencilerimiz 2013-2014 akademik yılı Bahar ve Yaz dönemlerinde staj hareketliliği faaliyetinden faydalanabilirler. Seçim takvimini ekte bulabilirsiniz. Detaylı bilgi için Yrd. Doç. Dr. Memed Duman ile iletişime geçiniz.
7 Kasım 2013

Etkinlikler

Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına Giriş Sınavı
(Kimya Müh. Toplantı Salonu)
09 Temmuz 2014 Saat: 09:00

Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Nanoteknoloji ve Nanotıp Anabilim Dalı
06800 Beytepe Ankara