Araştırma Görevlileri

Nanoteknoloji ve Nanotıp Anabilim Dalı Araştırma Görevlileri

Gülgün Aylaz
Doktora (ÖYP)
gulgun.aylaz@hacettepe.edu.tr

Hasan İlhan
Doktora
hasanilhan@hacetepe.edu.tr

Ülkü Bozoğlu
Doktora (ÖYP)
ulkubozoglu@gmail.com

Mehmet Doğan Aşık
Doktora
mehmetdoganasik@gmail.com 

Salih Akbudak
Doktora (ÖYP)
sakbudak@adiyaman.edu.tr

Soner Çakmak
Doktora
sonercakmak@gmail.com

Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Nanoteknoloji ve Nanotıp Anabilim Dalı
06800 Beytepe Ankara