Yüksek Lisans Programı

Önerilen Programa Öğrenci Kabul Koşulları:

Yüksek lisans programına alınacak öğrenci kontenjanları, başvuru için gerekli belgeler, yapılacak sınav ve tarihi ile diğer koşullar Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ilgili madde hükümleri gereğince belirlenir ve uygulanır. Bu programa kabul edilebilmek için en az 2.40/4.00 genel akademik ortalama ile mezun olma şartı aranmaktadır.

Yüksek Lisans Derecesi Almak İçin Gerekli Olan Toplam Kredi Sayısı İle Alınması Gereken Zorunlu Dersler

Yüksek lisans programı Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ilgili madde hükümleri gereğince ders, tez önerisi, tez çalışması ve tez savunma sınavından oluşur. Programdan mezuniyet için Avrupa Kredi Transferi Sistemine göre 60 kredilik ders yükü ve 60 kredilik tez çalışması olmak üzere toplam 120 AKTS lik ders alınmaldır. Programdan mezuniyet için Özel Konular dersi hariç 24 ulusal kredilik ders alınmalıdır.

Nanoteknoloji ve Nanotıp Programı Yüksek Lisans Zorunlu Ders Listesi

KODU

DERSİN ADI

Z/S

T

P

K

AKTS

NNT601

NANOBİLİM ve NANOTEKNOLOJİ

Z

3

0

3

9

NNT619

SEMİNER

Z

2

2

3

3

NNT620

NANOTEKNOLOJİ ve NANOTIPTA GÜNCEL KONULAR

Z

2

2

3

3

NNT600-1

ÖZEL KONULAR

Z

4

0

0

30

NNT600-2

ÖZEL KONULAR

Z

4

0

0

30

Nanoteknoloji ve Nanotıp Programı Genel Ders Listesi
1. Yarıyıl


KODU

DERSİN ADI

Z/S

T

P

K

AKTS

NNT601

NANOBİLİM ve NANOTEKNOLOJİ

Z

3

0

3

9

NNT619

SEMİNER

Z

2

2

3

3

Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı

5

2

6

12

KODU

DERSİN ADI

Z/S

T

P

K

AKTS

NNT611

POLİMER MÜHENDİSLİĞİNDE NANOTEKNOLOJİ YÖNTEMLER

S

3

0

3

9

NNT706

MİKRO/NANO-ÖLÇEKLİ DOKU MÜHENDİSLİĞİ

S

3

0

3

9

NNT727

MİKRODALGA TEORİSİ ve RF MEMS

S

3

0

3

9

NNT732

NANOKARBON

S

3

0

3

9

NNT749

NANOBİYOMALZEMELER

S

3

0

3

9

Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı

18

1. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS

30

2. Yarıyıl


KODU

DERSİN ADI

Z/S

T

P

K

AKTS

NNT620

NANOTEKNOLOJİ ve NANOTIPTA GÜNCEL KONULAR

Z

2

2

3

3

Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı

2

2

3

3

KODU

DERSİN ADI

Z/S

T

P

K

AKTS

NNT704

GIDA ENDÜSTRİSİNDE NANOTEKNOLOJİ UYGULAMALARI

S

3

0

3

9

NNT733

NANOKARBON TEKNOLOJİLERİ

S

3

0

3

9

NNT746

NANOTEKNOLOJİNİN BİYOMEDİKAL UYGULAMALARI

S

3

0

3

9

NNT751

BİYOPOLİMER BAZLİ NANOKOMPOZİTLER

S

3

0

3

9

Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı

27

2. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS

30

3. Yarıyıl


KODU

DERSİN ADI

Z/S

T

P

K

AKTS

NNT600-1

ÖZEL KONULAR

Z

4

0

0

30

Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı

4

0

0

30

Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı

0

3. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS

30

4. Yarıyıl


KODU

DERSİN ADI

Z/S

T

P

K

AKTS

NNT600-2

ÖZEL KONULAR

Z

4

0

0

30

Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı

4

0

0

30

Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı

0

4. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS

30

Herhangi Yarıyıl/Yıl


KODU

DERSİN ADI

Z/S

T

P

K

AKTS

NNT605

MİKRO ve NANO CİHAZ ÜRETİM TEKNİKLERİ

S

3

0

3

9

NNT610

NANO-BİYOMOLEKÜLER YAPILAR ve ETKİLEŞİMLERİ

S

3

0

3

9

NNT638

NANOYAPILARIN KARAKTERİZASYONU

S

3

0

3

9

NNT652

NANOPARTİKÜLLER ve BİYOMEDİKAL UYGULAMALARI

S

3

0

3

9

NNT701

BİYOLOJİK NANOMOTORLAR

S

3

0

3

9

NNT705

DOKU MÜH. İÇİN NANOTEK. BİYOMALZEMELER ve YAKLAŞIM

S

3

0

3

9

NNT708

HÜCRE ve ORGAN ONARIMINDA NANOROBOTİK SİSTEMLER

S

3

0

3

9

NNT709

NANOPATİKÜLLERİN ANALİZ YÖNTEMLERİ

S

3

0

3

9

NNT712

SİNİR MÜHENDİSLİĞİ

S

3

0

3

9

NNT714

NANOTEKNOLOJİDE MEMBRAN BİLİMİ

S

3

0

3

9

NNT715

NANOBİYOSENSÖRLER

S

3

0

3

9

NNT718

AĞIZ SIVILARINDAN TEŞHİSTE NANOTEKNOLOJİ KULLANIMI

S

3

0

3

9

NNT719

RESTORATİF DİŞ HEKİMLİĞİNDE NANOTEKNOLOJİ

S

3

0

3

9

NNT720

NANOTOKSİKOLOJİ II: RİSK ve GÜVENLİK DEĞERLENDİRME

S

3

0

3

9

NNT721

NANOPARTİKÜLER İLAÇ TAŞIYICI SİSTEMLER

S

3

0

3

9

NNT722

İLAÇ HEDEFLENDİRMEDE NANOTEKNOLOJİK YAKLAŞIMLAR

S

3

0

3

9

NNT724

YUMUŞAK DOKU İYİLEŞMESİ ve BİYOMALZEME ETKİLEŞİMİ

S

3

0

3

9

NNT725

NANOTEKNOLOJİ ve PERİODONTAL TEDAVİ

S

3

0

3

9

NNT726

OPTİK ve NANOELEKTRONİK

S

3

0

3

9

NNT728

BİYONANO MALZEMELERİN İNCELENMESİNDE SPEKT. YÖN.

S

3

0

3

9

NNT730

NANOMAGNETİK YAPILAR ve UYGULAMALARI

S

3

0

3

9

NNT731

NANOYAPILARIN SENTEZİ ve KARAKTERİZASYONU

S

3

0

3

9

NNT734

DENTAL İMPLANTLARIN YÜZEY ÖZELLİKLERİ

S

3

0

3

9

NNT735

VEZİKÜLER NANOİLAÇ TAŞIYICI SİS. ve MED. GÖR. KUL.

S

3

0

3

9

NNT736

BİYONANOTEKNOLOJİ

S

3

0

3

9

NNT737

YEŞİL NANOTEKNOLOJİ

S

3

0

3

9

NNT741

MİKRO ve NANO AKIŞKAN SİSTEMLER ve BİYOLOJİK UYG.

S

3

0

3

9

NNT742

TARAMALI UÇ MİKROSKOBİSİ

S

3

0

3

9

NNT743

SENTETİK ve DOĞAL POLİMER NANOBİLİM ve NANOTEK.

S

3

0

3

9

NNT744

MİKRO ve NANOPARTİKÜL SENTEZİ ve KARAKTERİZASYONU

S

3

0

3

9

NNT747

MOLEKÜLER TIPTA MOLEKÜLER BİYOLOJİK TEKNİKLER

S

3

0

3

9

NNT748

NANOTOKSİKOLOJİ I

S

3

0

3

9

NNT750

KANSER NANOTEKNOLOJİSİ

S

3

0

3

9

NNT753

NANOÖLÇEKLİ BİYOKİMYASAL DİYAGNOSTİKLER

S

3

0

3

9

PROGRAM AKTS ÖZETİ

Tüm yarıyıllar için Zorunlu derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi

75

Tüm yarıyıllar için Seçmeli derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi

45

Programdan mezuniyet için gerekli AKTS kredilerinin toplamı

120

 

Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Nanoteknoloji ve Nanotıp Anabilim Dalı
06800 Beytepe Ankara