Doktora Programı
Önerilen Programa Öğrenci Kabul Koşulları:
Doktora programına alınacak öğrenci kontenjanları, başvuru için gerekli belgeler, yapılacak sınav ve tarihi ile diğer koşullar Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ilgili madde hükümleri gereğince belirlenir ve uygulanır.

Doktora Derecesi Almak İçin Gerekli Olan Toplam Kredi Sayısı İle Alınması Gereken Zorunlu Dersler
Doktora programı Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ilgili madde hükümleri gereğince ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve tez savunma sınavından oluşur. Programdan mezuniyet için Avrupa Kredi Transferi Sistemine göre 120 kredilik ders yükü ve 120 kredilik tez çalışması olmak üzere toplam 240 AKTS lik ders alınmalıdır. Programdan mezuniyet için Doktora Yeterlik Sınavına Hazırlık ve Özel Konular dersleri hariç, toplamda 36 ulusal kredilik ders almak gerekir.

Nanoteknoloji ve Nanotıp Programı Doktora Zorunlu Ders Listesi

KODU

DERSİN ADI

Z/S

T

P

K

AKTS

NNT739

NANOTEKNOLOJİ ve NANOTIPTA İLERLEMELER I

Z

2

2

3

3

NNT740

NANOTEKNOLOJİ ve NANOTIPTA İLERLEMELER II

Z

2

2

3

3

NNT745

NANOTEKNOLOJİ ve NANOTIP SEMİNERLERİ

Z

2

2

3

3

NNT702

DOKTORA YETERLİLİK SINAVINA HAZIRLIK

Z

0

4

2

30

NNT700-1

ÖZEL KONULAR

Z

5

0

0

30

NNT700-2

ÖZEL KONULAR

Z

5

0

0

30

NNT700-3

ÖZEL KONULAR

Z

5

0

0

30

NNT700-4

ÖZEL KONULAR

Z

5

0

0

30

Nanoteknoloji ve Nanotıp Programı Genel Ders Listesi
1. Yarıyıl


KODU

DERSİN ADI

Z/S

T

P

K

AKTS

NNT739

NANOTEKNOLOJİ ve NANOTIPTA İLERLEMELER I

Z

2

2

3

3

Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı

2

2

3

3

Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı

27

1. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS

30

2. Yarıyıl


KODU

DERSİN ADI

Z/S

T

P

K

AKTS

NNT740

NANOTEKNOLOJİ ve NANOTIPTA İLERLEMELER II

Z

2

2

3

3

Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı

2

2

3

3

Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı

27

2. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS

30

3. Yarıyıl


KODU

DERSİN ADI

Z/S

T

P

K

AKTS

NNT745

NANOTEKNOLOJİ ve NANOTIP SEMİNERLERİ

Z

2

2

3

3

Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı

2

2

3

3

Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı

27

3. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS

30

4. Yarıyıl


KODU

DERSİN ADI

Z/S

T

P

K

AKTS

NNT702

DOKTORA YETERLİLİK SINAVINA HAZIRLIK

Z

0

4

2

30

Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı

0

4

2

30

Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı

0

4. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS

30

5. Yarıyıl


KODU

DERSİN ADI

Z/S

T

P

K

AKTS

NNT700-1

ÖZEL KONULAR

Z

5

0

0

30

Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı

5

0

0

30

Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı

0

5. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS

30

6. Yarıyıl


KODU

DERSİN ADI

Z/S

T

P

K

AKTS

NNT700-2

ÖZEL KONULAR

Z

5

0

0

30

Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı

5

0

0

30

Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı

0

6. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS

30

7. Yarıyıl


KODU

DERSİN ADI

Z/S

T

P

K

AKTS

NNT700-3

ÖZEL KONULAR

Z

5

0

0

30

Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı

5

0

0

30

Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı

0

7. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS

30

8. Yarıyıl


KODU

DERSİN ADI

Z/S

T

P

K

AKTS

NNT700-4

ÖZEL KONULAR

Z

5

0

0

30

Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı

5

0

0

30

Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı

0

8. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS

30

Güz


KODU

DERSİN ADI

Z/S

T

P

K

AKTS

NNT706

MİKRO/NANO-ÖLÇEKLİ DOKU MÜHENDİSLİĞİ

S

3

0

3

9

NNT727

MİKRODALGA TEORİSİ ve RF MEMS

S

3

0

3

9

NNT732

NANOKARBON

S

3

0

3

9

NNT749

NANOBİYOMALZEMELER

S

3

0

3

9

Bahar


KODU

DERSİN ADI

Z/S

T

P

K

AKTS

NNT704

GIDA ENDÜSTRİSİNDE NANOTEKNOLOJİ UYGULAMALARI

S

3

0

3

9

NNT751

BİYOPOLİMER BAZLİ NANOKOMPOZİTLER

S

3

0

3

9

Herhangi Yarıyıl/Yıl


KODU

DERSİN ADI

Z/S

T

P

K

AKTS

NNT701

BİYOLOJİK NANOMOTORLAR

S

3

0

3

9

NNT705

DOKU MÜH. İÇİN NANOTEK. BİYOMALZEMELER ve YAKLAŞIM

S

3

0

3

9

NNT708

HÜCRE ve ORGAN ONARIMINDA NANOROBOTİK SİSTEMLER

S

3

0

3

9

NNT709

NANOPATİKÜLLERİN ANALİZ YÖNTEMLERİ

S

3

0

3

9

NNT712

SİNİR MÜHENDİSLİĞİ

S

3

0

3

9

NNT713

YAPAY MOLEKÜLER RESEPTÖRLER

S

3

0

3

9

NNT714

NANOTEKNOLOJİDE MEMBRAN BİLİMİ

S

3

0

3

9

NNT715

NANOBİYOSENSÖRLER

S

3

0

3

9

NNT718

AĞIZ SIVILARINDAN TEŞHİSTE NANOTEKNOLOJİ KULLANIMI

S

3

0

3

9

NNT719

RESTORATİF DİŞ HEKİMLİĞİNDE NANOTEKNOLOJİ

S

3

0

3

9

NNT720

NANOTOKSİKOLOJİ II: RİSK ve GÜVENLİK DEĞERLENDİRME

S

3

0

3

9

NNT721

NANOPARTİKÜLER İLAÇ TAŞIYICI SİSTEMLER

S

3

0

3

9

NNT722

İLAÇ HEDEFLENDİRMEDE NANOTEKNOLOJİK YAKLAŞIMLAR

S

3

0

3

9

NNT724

YUMUŞAK DOKU İYİLEŞMESİ ve BİYOMALZEME ETKİLEŞİMİ

S

3

0

3

9

NNT725

NANOTEKNOLOJİ ve PERİODONTAL TEDAVİ

S

3

0

3

9

NNT726

OPTİK ve NANOELEKTRONİK

S

3

0

3

9

NNT728

BİYONANO MALZEMELERİN İNCELENMESİNDE SPEKT. YÖN.

S

3

0

3

9

NNT729

X-IŞINLARI SAÇILMA (SWAXS) YÖNTEMİ ve UYGULAMALARI

S

3

0

3

9

NNT730

NANOMAGNETİK YAPILAR ve UYGULAMALARI

S

3

0

3

9

NNT731

NANOYAPILARIN SENTEZİ ve KARAKTERİZASYONU

S

3

0

3

9

NNT733

NANOKARBON TEKNOLOJİLERİ

S

3

0

3

9

NNT734

DENTAL İMPLANTLARIN YÜZEY ÖZELLİKLERİ

S

3

0

3

9

NNT735

VEZİKÜLER NANOİLAÇ TAŞIYICI SİS. ve MED. GÖR. KUL.

S

3

0

3

9

NNT736

BİYONANOTEKNOLOJİ

S

3

0

3

9

NNT737

YEŞİL NANOTEKNOLOJİ

S

3

0

3

9

NNT741

MİKRO ve NANO AKIŞKAN SİSTEMLER ve BİYOLOJİK UYG.

S

3

0

3

9

NNT742

TARAMALI UÇ MİKROSKOBİSİ

S

3

0

3

9

NNT743

SENTETİK ve DOĞAL POLİMER NANOBİLİM ve NANOTEK.

S

3

0

3

9

NNT744

MİKRO ve NANOPARTİKÜL SENTEZİ ve KARAKTERİZASYONU

S

3

0

3

9

NNT746

NANOTEKNOLOJİNİN BİYOMEDİKAL UYGULAMALARI

S

3

0

3

9

NNT747

MOLEKÜLER TIPTA MOLEKÜLER BİYOLOJİK TEKNİKLER

S

3

0

3

9

NNT748

NANOTOKSİKOLOJİ I

S

3

0

3

9

NNT750

KANSER NANOTEKNOLOJİSİ

S

3

0

3

9

NNT753

NANOÖLÇEKLİ BİYOKİMYASAL DİYAGNOSTİKLER

S

3

0

3

9

PROGRAM AKTS ÖZETİ

Tüm yarıyıllar için Zorunlu derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi

159

Tüm yarıyıllar için Seçmeli derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi

81

Programdan mezuniyet için gerekli AKTS kredilerinin toplamı

240

 

Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Nanoteknoloji ve Nanotıp Anabilim Dalı
06800 Beytepe Ankara