Öğretim Üyeleri

Nanoteknoloji ve Nanotıp Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri/Görevlileri ve Açmış Oldukları Dersler

NANOTEKNOLOJİ VE NANOTIP ANABİLİM DALI

Prof. Dr. Şadan ÖZCAN
sadan@hacettepe.edu.tr

NNT 731 Nanoyapıların Sentezi ve Karakterizasyonu


Prof. Dr. Necdet SAĞLAM
saglam@hacettepe.edu.tr
[CV Görüntüle]

NNT 601-01 Nanobilim ve Nanoteknoloji
NNT 604- -- Tıp Alanında Temel Moleküler Biyolojik Teknikler
NNT 600-49 Özel Konular - Nanoteknoloji ve Nanotıp Yüksek Lisans Tezi
NNT 619-49 Seminer

NNT 700-49 Özel Konular - Nanoteknoloji ve Nanotıp Doktora Tezi
NNT 702-49 Doktora Yeterlik Sınavına Hazırlık Ph. D dersleri bitmiş/Ph.D Yeterlik sınavı
NNT 736- -- Biyonanoteknoloji
NNT 737- -- Yeşil Nanoteknoloji
NNT 745-49 Nanoteknoloji ve Nanotıp Seminerleri
NNT 747- -- Moleküler Tıpta Moleküler Biyoloji Teknikleri


Doç. Dr. Eylem GÜVEN

eylemoz@hacettepe.edu.tr


Doç. Dr. Memed DUMAN
memi@hacettepe.edu.tr
[CV Görüntüle]


NNT 702 Mikro-Nano Desenleme Teknikleri


DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Doç. Dr. Arlin KİREMİTÇİ
arlin@hacettepe.edu.tr

NNT 718 Ağız sıvılarından teşhisde nanoteknoloji kullanımı
NNT 719 Restoratif dişhekimliğinde nanoteknoloji


Doç. Dr. Ferda Alev VOLKAN (AKALIN)
akalin@hacettepe.edu.tr

NNT 725 Periodontal tedavide kemoterapotik uygulamalarECZACILIK FAKÜLTESİ

Prof. Dr. Arif Ahmet BAŞARAN
abasaran@hacettepe.edu.tr


Prof. Dr. Yılmaz ÇAPAN
ycapan@hacettepe.edu.tr

NNT 721 Nanopartiküler İlaç Taşıyıcı Sistemler
NNT 722 İlaç Hedeflendirmede Nanoteknolojik Yaklaşımlar


Prof. Dr. Türkan ELDEM
teldem@hacettepe.edu.tr

NNT 609 Nanoteknolojide Yasal Düzenlemeler ve Etik Yaklaşımlar


Prof. Dr. A. Filiz ÖNER
foner@hacettepe.edu.tr

NNT 723 İlaç ve Gen Taşıyıcı Sistemler İçin Nanoemülsiyonlar ve Nanopartiküller


Prof. Dr. Nuran ÖZALTIN
nozaltin@hacettepe.edu.tr

NNT 709 Nanopartiküllerin Analiz Yöntemleri


Prof. Dr. Gönül ŞAHİN
gsahin@hacettepe.edu.tr

NNT 607 Nanotoksikoloji I
NNT 720 Nanotoksikoloji II: Risk ve Güvenlik Değerlendirmesi


Prof. Dr. Gülberk UÇAR
gulberk@hacettepe.edu.tr

NNT 608 Nanoölçekli Biyokimyasal Diyagnostikler
NNT 701 Biyolojik Nanomotorlar
NNT 708 Hücre ve Organ Onarımında Nanorobotik Sistemler
NNT 712 Sinir Mühendisliği
NNT 713 Yapay Moleküler Reseptörler


Doç. Dr. Kezban ULUBAYRAM
ukezban@hacettepe.edu.tr

NNT 606 Nanoyapılı Biyomalzemeler
NNT 706 Mikro/Nano-ölçekli Doku Mühendisliği


Doç. Dr. Suna ERDOĞAN
serdogan@hacettepe.edu.tr

NNT 735 Veziküler Nanoilaç Taşıyıcı Sistemler ve Medikal Görüntülemede KullanımlarıFEN FAKÜLTESİ


Prof. Dr. Adil DENİZLİ
denizli@hacettepe.edu.tr

NNT 603 Nanoteknolojinin Biyomedikal Uygulamaları
NNT 605 Mikro ve Nano Cihaz Üretim Teknikleri
NNT 702 Mikro ve Nano Desenleme


Prof. Dr. Emir Baki DENKBAŞ
denkbas@hacettepe.edu.tr

NNT 603 Nanoteknolojinin Biyomedikal Uygulamaları
NNT 605 Mikro ve Nano Cihaz Üretim Teknikleri
NNT 702 Mikro ve Nano Desenleme


Prof. Dr. Olgun GÜVEN
guven@hacettepe.edu.tr

NNT 602 Nano Yapıların Karakterizasyonu
NNT 710 Nanoteknoloji için Radyasyon


Doç. Dr. Murat ŞEN
msen@hacettepe.edu.tr

NNT 602 Nano Yapıların Karakterizasyonu
NNT 710 Nanoteknoloji için RadyasyonMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Prof. Dr. Semra İDE
side@hacettepe.edu.tr

NNT 729 Nanomalzemelerin Karakterizasyonu: X-ışınları Saçılma Yöntemi ve Uygulamaları


Prof. Dr. Menemşe GÜMÜŞDERELİOĞLU
menemse@hacettepe.edu.tr

NNT 705 Doku Mühendisliği için Nanoteknolojik Biyomalzemeler ve Yaklaşımlar


Prof. Dr. M. Maral SÜNNETÇİOĞLU
maral@hacettepe.edu.tr

NNT 728 Biyonano malzemelerin incelenmesinde spektroskopik yöntemler


Doç. Dr. Vural GÖKMEN
vgokmen@hacettepe.edu.tr

NNT 704 Gıda Endüstrisinde Nanoteknoloji Uygulamaları


Prof. Dr. S. Ali TUNCEL

atuncel@hacettepe.edu.tr

NNT 740 Mikro ve Nanopartikül Sentezi ve KarakterizasyonuTIP FAKÜLTESİ

Prof. Dr. Esin AŞAN

NNT 724 Yumuşak Doku İyileşmesi ve Biyomalzeme Etkileşimi


Prof. Dr. Ergun KARAAĞAOĞLU
ekaraaga@hacettepe.edu.tr

NNT 716 Veri Madenciliği


Doç. Dr. Petek KORKUSUZ

NNT 724 Yumuşak Doku İyileşmesi ve Biyomalzeme Etkileşimi


Doç. Dr. Çetin KOCAEFE
kocaefe@hacettepe.edu.tr

NNT 604 Moleküler Tıpta Temel Moleküler Biyolojik Teknikler
NNT 717 Doku mühendisliğinde Hücre – Çevre etkileşimleri

Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Nanoteknoloji ve Nanotıp Anabilim Dalı
06800 Beytepe Ankara