Aykut Bilir'in "M13mp18 İskele İpliğinden DNA Origami Nanodemetlerin Geliştirilmesi ve İlaç Taşıyıcı Olarak Kullanımının İncelenmesi" Konulu Tez Savunma Sınavı
Öğrencinin Adı: Aykut Bilir
DanışmanıProf. Dr. Necdet Sağlam
Eş Danışmanı : Prof. Dr. Celal Ülger
Anabilim Dalı: Nanoteknoloji ve Nanotıp ABD, Doktora Programı 
Tez Adı : M13mp18 İskele İpliğinden DNA Origami Nanodemetlerin Geliştirilmesi ve İlaç Taşıyıcı Olarak Kullanımının İncelenmesi 
 
Tez savunması 21 Ocak 2022 Cuma günü saat 10:00'da Fen Bilimleri Enstitüsü'nde gerçekleşecektir.