Lisansüstü tez savunma sınavlarının dinleyicilere açık yapılması hakkında duyuru

Anabilim dalımızın değerli öğretim üyeleri ve öğrencileri,

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin Yüksek Lisans Tez Çalışması Savunma Sınavı (Madde 28) ve Doktora Tez Savunma Sınavı (Madde 44) başlıklarının ilgili kısımlarında belirtildiği üzere tez savunma sınavlarında jürinin sınav olarak adlandırılan soru-cevap bölümünü dinleyicilere açık bir biçimde; sadece karar alınacağı kısmı dinleyiciye kapalı olarak gerçekleştirmesi gerekmektedir. Yönetmeliğin ilgili maddeleri aşağıda verilmiş olup, lisansüstü tez savunma sınavlarında bu maddelere hassasiyetle uyulmasını bilgilerinize rica ederim.

MADDE 28 – (1) Programın derslerini başarı ile tamamlamış olan ve akademik ortalaması en az 2,50 olan öğrenci tez/sanat çalışması savunma sınavına girebilir. Savunma sınavı adayın çalışmasıyla ilgili konularda bilgi, yorumlama ve sentez gücünü değerlendirmeyi amaçlar. Tez/sanat çalışması savunma sınavı tezin/sanat çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. SAVUNMA SINAVI DİNLEYİCİLERE AÇIK OLARAK YAPILIR. SINAVIN YERİ VE TARİHİ EN AZ YEDİ GÜN ÖNCE DANIŞMANIN ÖNERİSİ İLE ANABİLİM/ANASANAT DALI BAŞKANLIĞINCA İLAN EDİLİR. SINAV SÜRESİ EN ÇOK 90 DAKİKADIR. Güzel sanatlar, müzik ve sahne sanatları alanları için süre sınırlaması yoktur.

(2) TEZ/SANAT ÇALIŞMASI SAVUNMA SINAVININ TAMAMLANMASINDAN SONRA JÜRİ, DİNLEYİCİLERE KAPALI OLARAK, TEZ/SANAT ÇALIŞMASI HAKKINDA SALT ÇOĞUNLUKLA KABUL, DÜZELTME VEYA RET KARARI VERİR. Jüri üyelerinin bireysel raporları, jüri kararı ve intihal raporu en geç üç iş günü içinde bir tutanakla anabilim/anasanat dalı başkanlığınca enstitü müdürlüğüne bildirilir.

MADDE 44 – (1) TEZ SAVUNMA SINAVI, TEZİN SUNULMASI VE BUNU İZLEYEN SORU-CEVAP BÖLÜMÜNDEN OLUŞUR. Savunma sınavı adayın çalışmasıyla ilgili konularda bilgi, yorumlama ve sentez gücünü değerlendirmeyi amaçlar. SINAV YERİ VE TARİHİ EN AZ YEDİ GÜN ÖNCE ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞINCA İLAN EDİLİR. SINAV EN ÇOK 120 DAKİKA SÜRELİDİR. Güzel sanatlar, müzik ve sahne sanatları alanları için süre sınırlaması yoktur.

(2) TEZ SAVUNMA SINAVI DİNLEYİCİLERE AÇIK OLARAK YAPILIR.

(3) TEZ SAVUNMA SINAVININ TAMAMLANMASINDAN SONRA JÜRİ, DİNLEYİCİLERE KAPALI OLARAK, TEZ HAKKINDA SALT ÇOĞUNLUKLA KABUL, DÜZELTME VEYA RET KARARI VERİR. Jüri üyelerinin bireysel raporları, jüri kararı ve intihal raporu en geç üç iş günü içinde bir tutanakla anabilim/anasanat dalı başkanlığınca enstitü müdürlüğüne bildirilir.

 
Doç. Dr. Memed Duman
Nanoteknoloji ve Nanotıp Anabilim Dalı Başkanı

© 2017