Genel Tanıtım

NANOTEKNOLOJİ VE NANOTIP A.B.D.

Nanoteknoloji ve Nanotıp yüksek lisans ve doktora programı Biyolojik Bilimler, Kimya, Fizik, Kimya Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Mühendislik Bilimleri, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Maden Mühendisliği ve Makine Mühendisliği, Tıp ve Eczacılık gibi bölümlerin dahil olduğu ortak disiplinlerarası bir programıdır.

Anabilim dalımızdaki başlıca araştırma konuları şunlardır:

Nanotıp ve Biyonanoteknoloji
Nanofotonik, Optoelektronik, Mikro ve Nanoelektronik, Nanomanyetizma
Nanomalzemeler
Mikro ve Nanofabrikasyon ve Karakterizasyon
Modelleme ve Hesaplamalar
Mikro/Nano-Elektro-Mekanik Sistemler (MEMS/NEMS)

© 2017