Tanıtım

Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Nanoteknoloji ve Nanotıp yüksek lisans ve doktora programı Fen, Mühendislik, Tıp ve Eczacılık bilimlerinin dahil olduğu ortak disiplinlerarası bir programdır. Nanoteknoloji ve Nanotıp alanında ileri ve nitelikli araştırma ve geliştirme çalışmaları yapabilecek seviyede teknik ve teorik bilgiye sahip insan kaynağı yetiştirmek, uluslararası düzeyde bilgi ve teknoloji üretmek, uluslararası rekabet gücünü arttırmak ve ülkemizde bu alanda gerekli uzman kadroların oluşturulmasına katkıda bulunmak bu programın temel hedefleridir.

Kurulduğu günden bu yana sayısı 200’e yaklaşan mezunlarımız ulusal ve uluslararası üniversitelerde akademik pozisyonların yanı sıra, Sağlık, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Çevre ve İklim Değişikliği gibi bakanlıklar ve TÜBİTAK, TİTCK gibi devlet kamu kurumlarında, UNAM, NANOTAM, ODTÜ MEMS, SUNUM gibi araştırma merkezlerinde ya da önde gelen savunma, ilaç ve yüksek teknoloji firmalarında çalışmaktadırlar.

Anabilim dalımızdaki öğretim üyelerimiz tarafından TÜBİTAK başta olmak üzere farklı devlet kurumları ve COST ve Europe: Horizon gibi uluslararası destekli projeler sürdürülmektedir. Bu projeler kapsamında mikro ve nanoteknoloji, nanotıp, enerji verimliliği, biyosensör, biyomalzeme gibi alanlarda çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca anabilim dalımızın University College of London,  Stanford University, Heriot Watt University, Universtity of Glasgow, Eindhoven Teknik University, University of Oulu Finlandiya, Johannes Kepler University Linz, Duke University, University of Delaware, Uppsala University, MD Anderson Cancer Center, Taiwan NHRI (National Health Research Institute) gibi 20’den fazla üniversite ile işbirlikleri devam etmektedir

Nanoteknoloji ve Nanotıp Anabilim Dalı bünyesinde faaliyet gösteren araştırma laboratuvarlarında çalışılan başlıca araştırma konuları ise şunlardır:

  • Nano boyutta ilaç taşıyıcı ve hedefleyici sistemlerin geliştirilmesi
  • Manyetik nanomalzemeler
  • Radar Soğurucu Malzemeler
  • Nanoporlu Yüzeyler ve Havadan Su toplama
  • Hidrojen Depolama Malzemeleri ve Sistemleri
  • Spintronik Aygıtlar
  • Esnek elektronikler
  • Nanogözenekli yüzey ve membranlar
  • Polimer bazlı nanokompozitler