Mustafa Rizalar'ın Tez Savunma Sınavı

Anabilim Dalı: Nanoteknoloji ve Nanotıp

Öğrencinin Adı-Soyadı: Mustafa Rızalar

Danışmanı: Prof. Dr. Şadan Özcan

Tez Konusu: MnB Yumuşak Manyetik Filmlerin Sentezi ve Karakterizasyonu

Sınav Tarihi: 27.01.2021

Sınav Saati: 16:00

Sınav Yeri: https://udel.zoom.us/j/2441005569

© 2017