SINAVLARLA İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU

1.2019-2020 öğretim yılı güz dönemi sonunda tez savunma sınavına girerek jüri tarafından 3 ay uzatma hakkı verilen öğrencilerin sürelerinde  ülkemizin içinde bulunduğu sağlık sorunu sebebi ile  14 Haziran 2020 tarihine kadar esneklik sağlanmasının uygun olacağı düşünülmüştür.   Bir değişiklik olmaması halinde bu tarihe kadar tez savunma sınav tutanaklarının Enstitüye ulaştırılması gerekmektedir.
2.Öğrenim süresi dolduğu için 2019-2020  öğretim yılı bahar dönemi sonunda tez savunma sınavına girmesi gereken lisansüstü  öğrencilerin savunma sınavları yaz dönemi sonunda yapılabilecektir.
3.Öğrenim süresi devam eden öğrencilerin tez savunma sınavlarının, jürinin toplanması, tutanak,  tez baskısı, teslimi vb. işlemlerin yaratacağı sıkıntı nedeniyle, Haziran 2020’den önce yapılmaması önerilir.  Ancak, savunma sınavının Haziran 2020’den önce  yapılması zaruri ise, öğrenci ve danışmanının ilgili anabilim dalında veya Enstitü Toplantı Salonunda hazır bulunmaları kaydı ile ve öncesinde Enstitü bilgilendirilerek tez savunma sınav süreçleri kayıt altına alınarak dijital ortamda da yapılabilecektir.
4.Bahar dönemi sonunda yapılacak Yeterlik ve Tez İzleme Komitesi Sınavları ile ilgili duyurular ileriki tarihlerde yapılacaktır.

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

© 2017